Training en opleidingen

De missie van STC B.V. is om de betrouwbaarheid, efficiency, toegankelijkheid en de veiligheid te vergroten van de hele logistieke keten en van de maintenance- en proces industrie met als zwaartepunt het maritieme cluster. Om dat te bereiken beschikt STC B.V. over een uniek opleidingscentrum met gespecialiseerde praktijkfaciliteiten.

Button alle cursussen | STC B.V.

Over STC B.V.

Met het jaarlijks uitreiken van rond de 10.000 certificaten geldt de STC B.V. als de grootste contractopleider van ons land. Als rode draad door opleiding, training, advies en onderzoek lopen onderwerpen als vakbekwaamheid, wet- en regelgeving, efficiency, veiligheid, beveiliging en innovatie. Ook kunnen we goed inspelen op de mogelijkheid meerdere cursussen achtereenvolgens te plannen zodat er efficiënt omgesprongen wordt met de vaak beperkte tijd van de cursisten. Dit kan op STC B.V. locaties in Rotterdam en Amsterdam en met maatwerk bij u op locatie, wereldwijd. Om dat te bereiken beschikt STC B.V. over een uniek opleidingscentrum met gespecialiseerde praktijkfaciliteiten.

Trainingen, opleidingen en cursussen

Bedrijven en professionals die actief zijn in op- en overslag, binnenvaart, zeevaart, scheepsbouw, offshore en intermodaal transport (van rail en wegtransport tot luchtvaart), havens en logistiek vinden in STC B.V. een echte kennis- en opleidingspartner.

Opleidingen zijn voorzien van diverse certificeringen en erkend door autoriteiten en brancheorganisaties. Naast verplichte trainingen, zoals STCW voor de zeevaart en ADN voor wegtransport, bieden we een breed scala aan opleidingen waarmee professionals zich verder ontwikkelen in hun loopbaan. Van bijscholen en herscholen tot omscholen.

Simulatoren

Simulatoren en realistische praktijkervaringen spelen een grote rol in veel van de cursussen, om het even of het gaat om het nabootsen van nautische aspecten of het opleiden van bijvoorbeeld kraanmachinisten. Simulatoren maken het mogelijk op een veilige manier risicovolle situaties te trainen.