Researchtrajecten

STC B.V. beschikt op de locatie aan de Wilhelminakade over een full mission brugsimulator. De full mission brugsimulator is een schipsimulator met brug die alle mogelijke situaties kan nabootsen. Deze simulator is inzetbaar bij complexe precisieprojecten, zoals het plaatsen van jackets, float-overs of de schaalvergroting van een haven. Met de inzet van de full mission brugsimulator is de haalbaarheid van het project te toetsen, waardoor de risico’s bij de uitvoering in de praktijk kleiner zullen zijn. Toetsing op een dergelijke simulator wordt dan ook steeds vaker als eis gesteld door verzekeringsmaatschappijen. Het researchtraject start met onderzoek naar de haalbaarheid. STC B.V. kan echter ook het trainen van het personeel en assessments van de bemanning of de werknemers op de simulator verzorgen.

Een opdrachtgever benadert STC B.V. doorgaans met het verzoek uit te zoeken of de door hen uitgevoerde berekeningen ook echt met de praktijksituatie overeenkomen. Door inzet van simulatie zijn kritieke punten (risicogebieden) te bepalen. Simulatie kan op een desktop (2D simulatie) of real time simulatie (3D). De 3D simulatie geeft een beter zicht op de daadwerkelijke praktijksituatie, waarbij ook de menselijke factor een rol speelt. Het is op de full mission brugsimulator mogelijk om de daadwerkelijke crew na te laten bootsen. Op deze manier wordt de praktijksituatie op de simulator zo dicht mogelijk benaderd. Recentelijk is een aantal artikelen over de inzet van de full mission simulator verschenen in het blad SWZ/Maritime. Deze artikelen kunt u onderaan de pagina lezen.

Wilt u weten wat STC B.V. en de full mission brugsimulator in het bijzonder voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: telefoon 010 28 32 300.

STC’s Full Mission Bridge Simulator Centre (part I)

STC’s Full Mission Bridge Simulator Centre (part II)