FAQ’s

Regelmatig krijgen we vragen van onze cursisten. Uiteraard beantwoorden wij die graag!
Op een aantal vragen vindt u hieronder het antwoord.

1. Algemeen

 • Waar moet ik zijn voor verlengingen groot vaarbewijs en rijnpatent?
 • Op welke locatie wordt de High Voltage cursus gegeven?
  • De cursus hoogspanning duurt vijf dagen: drie dagen theorie en twee dagen praktijk. De theoriedagen vinden in principe plaats op onze locatie aan de Waalhaven Z.z.4 in Rotterdam. Op de praktijkdagen wordt gebruik gemaakt van de machinekamersimulator en het nieuwe hoogspanningspracticum, beiden gevestigd op de Lloydstraat 300 in Rotterdam.
 • Kan de cursus in een andere taal gegeven worden?
  • De cursus kan in een andere taal gegeven worden, bij voldoende deelnemers. Wij verzorgen ook cursussen op maat. Dit kan uiteraard in een andere taal.
 • Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken?
  • Of u recht heeft op vrijstelling is afhankelijk van diverse factoren. Neem hiervoor contact op met de cursusadministratie:

info@stc-bv.nl |010-4298177
Gevaarlijke stoffen
Havens Operationeel
Luchtvaart
Offshore & Waterbouw
Offshore Safety Training
Procesindustrie
Rail
Rijn- en binnenvaart
Scheepsbouw
Talen
Veiligheid
Visserij
Watersport & Yachting
Wegtransport
Zeevaart*

* info@stc-bv.nl| 010-4866654
Bridge Resource Management
Brigde Team Management
ECDIS
Engine Room Rescource Management
Marine Operations Jack-Up Barges
Ship Handline course

info@stc-bv.nl |010-2832300
Vervoer / Logistiek

 • Hoe lang duurt het voordat ik een bevestiging krijg?
  • Wij streven ernaar u binnen een week na inschrijving een bevestiging van uw inschrijving te sturen. Bij inschrijving via internet ziet u na de inschrijving een melding dat de inschrijving is ontvangen. Indien dit niet gebeurt, neemt u dan contact met ons op.
 • Hebben jullie een lijst met artsen voor keuringen zee- en binnenvaart?
  • Erkende artsen kunt u vinden op de website van ILT.
 • Ik ben op zoek naar een stageplaats. Hoe vind ik een stageplaats?
  • Erkende leerbedrijven kunt u vinden op: www.stagemarkt.nl.
 • Ik heb een vraag over betalingen. Waar kan ik daarvoor terecht?
  • De Centrale Administratie van de STC-Group draagt zorg voor de afwikkeling van de financiële vraagstukken. U kunt deze afdeling bereiken op: 010-4486000.
 • Kunt u mij een inschrijfformulier opsturen?
  • Op deze website vindt u al onze cursussen, inclusief het inschrijfformulier. Op iedere cursusomschrijving treft u onderaan de knop ‘Planning, prijzen en inschrijven’. Wanneer u hierop klikt, krijgt u de startdata. Wanneer u hier een keuze maakt, komt u in het inschrijfformulier terecht.
 • Wanneer/hoe hoor ik of een cursus echt doorgaat?
  • Maximaal twee weken voor de aanvangsdatum ontvangt u via e-mail een bevestigings- of annuleringsbericht.

2. Zeevaart

Zeevaartopleidingen voor volwassenen (MBO)

 • Kan ik zonder relevante achtergrondpapieren starten met een zeevaartopleiding?
  • Ja, dat kan! U dient wel in het bezit te zijn van een geldige medische keuring zeevaart.
 • Waar kan ik een afspraak maken voor een medische keuring zeevaart?
  • Het is van belang vóór aanvang van de opleiding een afspraak te maken bij een keuringsarts zeevaart. Adressenlijst Keuringsartsen Nederland, zie website ILT.
 • Waar kan ik een monsterboekje aanvragen?
  • Na inschrijving kunt u het monsterboekje aanvragen bij het Kiwa Register via de website www.kiwaregister.nl. Indien nodig kunt u hiervoor een verklaring inschrijving bij ons opvragen. Dit kan ook gedurende de eerste weken van de opleiding.
 • Ik ben niet in het bezit van de vereiste maritieme diploma’s. Met welke zeevaartopleiding moet ik nu starten?
  • Schipper Machinist Beperkt Werkgebied (SMBW).
 • Hoe verkrijg ik een vaarbevoegdheid?
  • Met het behaalde diploma en de bijbehorende certificaten kunt u de aanvraag vaarbevoegdheid indienen bij Kiwa Register.
 • Wat voor soort opleidingen zijn dit?
  • De zeevaartopleidingen voor volwassenen betreffen verkorte BOL MBO opleidingen:
   SMBW: Schipper Machinist Beperkt Werkgebied |Niveau 2
   KOKS-SWK: Stuurman Werktuigkundige kleine Schepen | Niveau 3
   KOKS-S: Stuurman kleine schepen | Niveau 3
   KOKS-W: Scheepswerktuigkundige kleine Schepen | Niveau 3
   KOAS-MO: Maritiem Officier alle schepen | Niveau 4
   KOAS-S: Stuurman alle schepen | Niveau 4
   KOAS-W: Scheepswerktuigkundige alle schepen | Niveau 4
 • Wat houdt een verkorte opleiding in?
  • Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt in korte tijd gegeven in 14-26 weken, afhankelijk van de zeevaartopleiding. Aansluitend start het praktijkgedeelte van de opleiding: de stage (BPV).
 • Zijn er ook open cursussen bagger/waterbouw voor volwassenen?
  • Nee, helaas. U kunt wel deelnemen aan de zeevaartopleidingen voor volwassenen. Mogelijk kunt u met het behaalde diploma en de vaarbevoegdheid uw ingang vinden bij baggerbedrijven. Voor personeel van baggerbedrijven wordt door STC B.V. wel specifieke opleidingen/trajecten verzorgd.
 • Zijn er ook scheepsbouw opleidingen voor volwassenen?
  • Ja. Deze opleidingen kunt u vinden op onze website.
 • Wat is Beroepspraktijkvorming (BPV)?
  • BPV staat voor Beroepspraktijkvorming. Dit betreft het stagegedeelte van de opleiding.
 • Wat is stagevaartijd?
  • Dit is het behalen van stagevaardagen onder een stageovereenkomst die u van STC B.V. ontvangt na aanlevering van de gegevens van het stagebedrijf.
 • Hoeveel stagevaardagen moet ik behalen?
  • Dit varieert van 180 tot 360 stagevaardagen, afhankelijk van het onderliggende diploma.
 • Waar kan ik SBB erkende stagebedrijven vinden?
  • U kunt deze vinden op de volgende website: www.s-bb.nl.
 • Waar kan het stagebedrijf eventueel een SBB erkenning aanvragen?
  • Deze informatie vindt u op de volgende website: www.s-bb.nl.
 • Waar moet een stageplaats aan voldoen?
  • Een stageplaats dient een SBB erkenning te hebben voor de betreffende opleiding die u gaat volgen. Informatie hierover vindt u op www.s-bb.nl.
 • Waarom is het noodzakelijk een stageplaats te regelen vóór aanvang van de opleiding?
  • Dit is noodzakelijk omdat u na het theoretische gedeelte direct kunt starten met de stage (BPV). Hierdoor voorkomt u vertraging in uw opleidingstraject. Bovendien kan uw leeftijd een rol spelen bij het vinden van een stageplaats.
 • Waarom zou ik een open dag moeten bezoeken?
  • Op de open dag van de STC-Group staat ook de stand van het volwassenen onderwijs (STC B.V.). Tijdens de open dag kunt u een indruk krijgen van onze organisatie. Ook zijn er rederijen aanwezig die informatie verstrekken. Dit kan onder andere nuttig zijn voor het vinden van een stageplaats.
   Voor uitgebreide informatie kunt u naast de open dag het beste contact opnemen met de administratie Scheepvaart, locatie Waalhaven Z.z. 4: info@stc-bv.nl. U krijgt vervolgens aanvullende informatie toegestuurd.
 • Wat is Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)?
  • DUO is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Via ons leerlingenadministratiesysteem wordt u automatisch aangemeld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar wordt geregistreerd dat u actief staat ingeschreven voor de betreffende BOL opleiding MBO niveau 2, 3 of 4.
 • Wat is mijn inschrijfdatum bij DUO?
  • wanneer de opleiding start in augustus wordt u per de 1e van de maand augustus ingeschreven.
  • wanneer de opleiding start in een andere maand wordt de daadwerkelijke startdatum zoals omschreven op de cursusbrochure van de website aangehouden als inschrijfdatum voor DUO.
   Let op: u dient de juiste inschrijfdatum op te geven bij de eventuele aanvraag van studiefinanciering en/of reisproducten en dergelijke.
 • Hoe word ik ingeschreven bij DUO?
  • U wordt automatisch ingeschreven via ons leerlingenadministratiesysteem in ‘bron’ bij DUO.
 • Hoe word ik uitgeschreven bij DUO?
  • U wordt automatisch uitgeschreven via ons leerlingenadministratiesysteem in ‘bron’ bij DUO. De datum op uw diploma is de uitschrijfdatum. Per deze datum dient eventuele studiefinanciering en/of ov-vergoedingen door uzelf stopgezet te worden.
   Let op: uitwisseling van het diploma met DUO kan in de periode van september/ oktober net langs elkaar heen lopen, waardoor u toch de factuur wettelijk lesgeld voor het nieuwe schooljaar ontvangt. Deze hoeft in dit geval niet betaald te worden. Wij adviseren u wel contact hierover te onderhouden met DUO.
 • Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering / reisproducten bij DUO?
  • Mogelijk kunt u, afhankelijk van bepaalde voorwaarden (zoals leeftijd) in aanmerking komen voor studiefinanciering en/of reisproducten (OV-vergoeding). Het is uw eigen verantwoording om alle zaken rondom DUO te regelen. Meer informatie vindt u op de website van DUO.
 • Moet ik wettelijk lesgeld betalen aan DUO?
  • Ja, DUO brengt voor alle MBO opleidingen ieder schooljaar wettelijk lesgeld in rekening. U dient er rekening mee te houden dat u minimaal 2 schooljaren ingeschreven staat (theorie + stage) totdat u uw diploma behaalt.
   Let op: DUO communiceert alleen met de cursist en niet met de werkgever. Het wettelijk lesgeld dient u zelf te betalen of dient u intern bij uw werkgever in te dienen. Meer informatie vindt u op de website van DUO.
 • Kan ik teruggaaf van wettelijk lesgeld aanvragen?
  • Indien het diploma behaald is, kunt u mogelijk een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. U kunt een ‘Verzoek terugbetaling lesgeld’ aanvragen bij DUO. Meer informatie vindt u op de website van DUO.
 • Wanneer start een schooljaar?
  • Op de 1e maandag van augustus.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op:

info@stc-bv.nl |010-4298177
Gevaarlijke stoffen
Havens Operationeel
Luchtvaart
Offshore & Waterbouw
Offshore Safety Training
Procesindustrie
Rail
Rijn- en binnenvaart
Scheepsbouw
Talen
Veiligheid
Visserij
Watersport & Yachting
Wegtransport
Zeevaart*

* info@stc-bv.nl| 010-4866654
Bridge Resource Management
Brigde Team Management
ECDIS
Engine Room Rescource Management
Marine Operations Jack-Up Barges
Ship Handline course

info@stc-bv.nl |010-2832300
Vervoer / Logistiek